Dịch vụ bộ đàm Đăng ký tần số bộ đàm Dịch vụ bộ đàm Đăng ký tần số bộ đàm Dịch vụ bộ đàm Đăng ký tần số bộ đàm
Anh thư hướng dẫn thủ tục đăng ký tần số bộ đàm với cục vô tuyến điện 
Chi phí đăng ký nộp theo quy định của cục vô tuyến điện
S000144 Dịch vụ bộ đàm 2.000.000 đ Số lượng: 1000 Cái

Dịch vụ bộ đàm Đăng ký tần số bộ đàm

 • Đăng ngày 08-10-2022 06:28:59 AM - 1261 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S000144
 • Giá bán: 2.000.000 đ/Cái

 • Đăng ký tần số bộ đàm
  Anh thư hướng dẫn thủ tục đăng ký tần số bộ đàm với cục vô tuyến điện 
  Chi phí đăng ký nộp theo quy định của cục vô tuyến điện

Số lượng
Số lượng: 1000 Cái

Đăng ký tần số bộ đàm
Hướng dẫn cách đăng ký tần số bộ đàm với chi cục vô tuyến điện
 
Trình tự thực hiện

 • Tổ chức và cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (sau đây gọi là người  sử dụng) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (sau đây gọi là hồ sơ cấp phép) theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Người sử dụng gửi hồ sơ xin cấp phép về Cục Tần số vô tuyến điện hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông được Cục Tần số ủy quyền.
 • Cục Tần số vô tuyến điện thụ lý hồ sơ cấp phép:

                    + Cục Tần số vô tuyến điện giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
                    + Trường hợp đặc biệt, khi hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của cùng một tổ chức, cá nhân gửi trong vòng 20 ngày làm việc có số lượng tần số vô tuyến điện cần phải ấn định vượt quá 100 tần số thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Tần số số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản l‎‎ý do và dự kiến thời gian giải quyết (tối đa không quá 6 tháng) cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
                    + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
                    + Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 20 ngày làm việc hoặc tối đa không quá 6 tháng đối với trường hợp đặc biệt.
                    + Đối với trường hợp phải thay đổi tần số do không xử lý được nhiễu có hại, thời hạn giải quyết cấp giấy phép không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận về xử lý nhiễu có hại.
                    + Người sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để bổ sung hồ sơ, nộp phí theo thông báo, sau đó nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện

 • Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
 • Trụ sở cơ quan hành chính
 • Thông qua thư điện tử

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Hồ sơ cấp mới gồm:
                    + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1g Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
                    + Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có liên quan theo quy định (không áp dụng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ);
                    + Bản sao có chứng thực theo quy định Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:
                    + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1g Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
                    + Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có liên quan theo quy định (nếu giấy phép được cấp trước đây có thay đổi).
Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
                    + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1g Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
                    + Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu).
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 • Mẫu giấy phép đăng ký tần số máy bộ đàm

  Mẫu giấy phép đăng ký tần số máy bộ đàm

  4. Thời hạn giải quyết

 • 20 ngày làm việc hoặc tối đa không quá 6 tháng đối với trường hợp đặc biệt
 • 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân, Tổ chức
 • 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính
 • 7. ​Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy phép
 • 8. Lệ phí

 • Lệ phí cấp giấy phép
 • Phí sử dụng tần số.
 • Tham khảo chi tiết về lệ phí khi đăng ký tần số máy bộ đàm https://www.maybodambinhduong.com/dich-vu-bo-dam/
 • 9. Tên mẫu đơn, tờ khai

  Bản khai mẫu 1g - Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số VTĐ thuộc nghiệp vụ di động) của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Bản khai khi đăng ký tần số máy bộ đàm

  Bản khai khi đăng ký tần số máy bộ đàm
   

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
 •                     + Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;
                      + Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông đối với tổ chức xin cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông, mạng truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình;
                      + Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;
                      + Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;
                      + Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;
 • Điều kiện gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:
 •                     + Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định cho từng loại giấy phép tương ứng;
                      + Thời hạn hiệu lực của giấy phép còn lại ít nhất là 30 ngày
                      + Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm.
 • Điều kiện sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:
 •                     + Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện còn hiệu lực;
                      + Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng;
                      + Việc sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại các điều 19, 20 và 21 của Luật Tần số vô tuyến điện.

   Chi phí khi đăng ký tần số bộ đàm

  Chi phí khi đăng ký tần số bộ đàm

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Tần số vô tuyến điện
 • Luật Viễn thông
 • Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ANH THƯ

326 Điện biên phủ, Phú tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

https://www.maybodambinhduong.com/phu-kien-bo-dam/

http://sieuthianhthu.com
Zalo và điện thoại liên hệ giao hàng, tư vấn, sửa chữa
0931 531 808 Ms Hằng
0937 804 808 Ms Oanh 
0898 917 808 Ms Loan
0789 193 808 Ms Hương
0931 983 808 Mr Đạt
0896 693 808 Mr Thọ
Anten bộ đàm ICOM
Anten bộ đàm Icom VHF /UHF sử dụng cho máy bộ đàm icom dòng VHF như: Icom IC-V8, IC-V82, IC-V85, IC- V80
Dãi tần số VHF 134-174MHz; 4.5dB; 200w
Chiều dài anten: 17cm
Gắn Anten vào bộ đàm: Khi phát tín hiệu liên lạc mà bạn chưa gắn Anten đồng thời vào thân máy, dẫn đến hỏng công suất phát, cháy công suất bên trong.
Không cầm nắm Anten khi đang đàm thoại: Việc cầm nắm Anten có thể suy giảm tín hiệu khiến cuộc gọi có thể gặp sự cố và nguy hiểm hơn nữa có thể làm gãy Anten

  Ý kiến bạn đọc

[CONTACT]
[ZALOBINHLUAN]
Sản phẩm cùng loại
 

Bộ đàm tại bình dương

Công ty Anh Thư chuyên cung cấp các thiết bị pccc, bộ đàm, camera giá tốt tại Bình Dương ĐT/zalo 0909 583 808 – 0898 917 808 – 0931 531 808 Đc Đường Điện Biên Phủ, Phường Phú Tân, TP.TDM, Bình Dương Hoặc tham khảo thêm Bình chữa cháy tại Bình Dương tại...

Khuyến mãi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây